Családlátogatás

Egy héttel a kisgyermek bölcsődébe érkezése előtt a két kisgyermeknevelő otthoni környezetben ismerkedik meg a családdal. Ez a találkozás a megismerkedés fontos állomása. A kisgyermek otthonában, szülei biztonságot adó jelenlétében ismerheti meg kisgyermeknevelőjét. A találkozás módot ad arra, hogy a nevelőnő megismerje a kisgyermek eddigi szokásait, életét, egyéniségét, a szülők információkat nyújtsanak gyermekükről, a szakemberek is információkat adnak át a bölcsődei életről, válaszolnak a szülők kérdéseire, ha igény van rá, tanácsot adnak. A kisgyermeknevelő ismereteket szerez a család életkörülményeiről és lehetőség nyílik a bizalmasabb beszélgetésre. A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő, jobban megismerje azokat a szakembereket, akikre a gyermekét bízza.

A szülő vagy kisgyermeknevelő kezdeményezésére a nevelési év közben is sor kerülhet ismételt családlátogatásra.