Tájékoztató a bölcsődei felvételről

A bölcsődei felvételkérő adatlapot minden év április 01. - május 31. illetve szeptember 01 - szeptember 30. napja közötti időszakban a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője formanyomtatványon terjesztheti elő az intézmény vezetőjénél. A BÖLCSŐDEI FELVÉTELKÉRŐ ADATLAP valamint a MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS nyomtatványok beszerezhetők a Városi Bölcsőde intézményében, illetve letölthetők a www.varosibolcsode.hu és a www.hajduboszormeny.hu oldalakról.

A bölcsődei felvételkérő adatlap benyújtásakor a szülő/törvényes képviselő hozza magával

bemutatásra, valamint a gyermek bölcsődei ellátási kérelmét indokoló (a bölcsődei felvételkérő adatlapon feltüntetett) egyéb dokumentumok másolatát.

A bölcsőde iránti igényt a szülő/törvényes képviselő – a felvételi időszakon túl – év közben is jelezheti az intézmény vezetőjének, de ebben az esetben a gyermek csak a szabad férőhelyek függvényében kerülhet felvételre.

A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, aki a döntésről május 31-et követő 30 napon belül határozatban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. Az intézményvezető döntése ellen az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslatnak van helye, melyet a város polgármesterének címezve a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani.

Bölcsődei ellátás keretében elsősorban annak a családban élő gyermeknek a nevelését, gondozását kell biztosítani, akiről:

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a gyermeket: