Gyermekcsoport szervezése

A gyermekcsoportok szervezése jogszabályilag szabályozott, aminek minden esetben meg kell felelnünk.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként legalább három négyzetméter.

A bölcsődében, egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető, gondozható, ha a gyerekek életkora nem haladja meg a 2 évet. Ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, akkor 14 gyermek nevelhető- gondozható.

Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket ellátó csoportban,

Bölcsődénkben 6 gyermekcsoport van. 1 csoportban történik az integrált ellátás, amelyben 2 fő sajátos nevelési igényű kisgyermeket fogadhatunk. Az integrált csoportba 2 fő sajátos nevelési igényű gyermek esetén a létszáma 10 fő, egy sajátos nevelési igényű gyermek estén 11 fő. 2 csoportban 24 férőhelyen többségében 2 év alatti gyermekek kerülnek felvételre, 3 csoportban 42 férőhelyen 2 éves kortól fogadjuk a gyermekeket. Felvételkor a szülői kérést a kisgyermeknevelő megválasztásában lehetőség szerint figyelembe vesszük. A leendő csoportok kialakításánál figyelünk a fiúk-lányok hasonló arányára.