Impresszum

A honlapon található valamennyi fotóhoz, grafikához, szöveghez, védjegyekhez, logókhoz és valamennyi egyéb,a jelen honlapon hozzáférhető tartalomhoz (a továbbiakban: Tartalom) kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok a hajdúböszörményi Városi Bölcsőde tulajdonát képezik, vagy azokat a hajdúböszörményi Városi Bölcsőde engedély alapján használja.

Bár Ön a honlap bármely részét személyes célokra át tudja másolni saját számítógépére, tilos a honlapon hozzáférhető Tartalom más műben - ideértve a saját honlapot is - történő felhasználása, valamint tilos a Tartalom bármely más, nyilvános vagy kereskedelmi felhasználása. Ez azt jelenti, hogy az engedélyünk nélkül Ön nem jogosult a honlapunk semmilyen részét újrafelhasználni. Ez azt is jelenti, hogy a hajdúböszörményi Városi Bölcsőde fenntart minden a Tartalomra vonatkozó jogot és jogcímet, beleértve valamennyi letölthető szoftvert vagy kódot, bármely a szoftver által generált vagy abban meglévő képet és valamennyi kapcsolódó adatot. Tilos a fentiek másolása, megváltoztatása, sokszorosítása, feltöltése, továbbítása, terjesztése, visszafordítása, szétbontása vagy valamely egyéb módon történő átalakítása.

Tilos a Tartalomhoz esetlegesen fűzött, szerzői jogokkal, védjegyekkel vagy bármely egyéb megjelölésekkel kapcsolatos tájékoztatás eltávolítása vagy megváltoztatása.