Saját kisgyermeknevelő rendszer

A saját kisgyermeknevelő rendszer alapja a személyi állandóság. A saját nevelő feladata, hogy beszoktassa a kisgyermeket a csoportba, vezesse a gyermekkel kapcsolatos dokumentációt, regisztrálja a fejlődést, és az ún. ölelkezési időben elsősorban ő nevelje, gondozza a kisgyermeket, így teremtve lehetőséget arra, hogy a felnőtt-gyermek kapcsolat erősebbé váljon, ami a differenciált bánásmód, az egyénre szabott fejlődés segítésének az alapja. E rendszernek köszönhetően több figyelem jut minden gyermekre, s jobban számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait.