Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése, gondozása

Bölcsődénk vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását. Fejlesztésüket az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el megfelelő szakemberek bevonásával.

A gyerekek elhelyezési módja teljes integrációban történik, egy egészséges csoportban maximum 2 fő sajátos nevelési igényű gyereket fogadunk. Nevelésüket, gondozásukat a bölcsőde életébe ágyazottan, egyéni igényeiknek megfelelően biztosítjuk.

Az egyéni fejlesztő foglalkozások a fejlesztőszobában nyugodt körülmények között, a sérülésnek megfelelő fejlesztő eszközök és játékok biztosításával történik. A kisgyermeknevelők folyamatosan konzultálnak és együttműködnek a gyógypedagógussal. Kisgyermeknevelőink figyelnek a szülők problémáira is, segítenek gyermekük másságának elfogadásában.