Szakembereink

A bölcsődénkben minden kisgyermeknevelő rendelkezik szakképesítéssel.
Főiskolai diplomával rendelkezik: 9 fő
Felsőszintű képesítéssel rendelkezik: 4 fő
Középfokú képesítéssel rendelkezik: 2 fő
Munkánkat 3 fő bölcsődei dajka, 1 fő élelmezésvezető, 3 fő szakács, 1 fő kézilány és 1 fő mosó-varrónő segíti.

Kisgyermeknevelők:
Nevelik és gondozzák a gyermekeket, segítik értelmi és érzelmi fejlődésüket, gondoskodnak testi épségük megóvásáról, szükségleteik kielégítéséről. Jellemző a kisgyermeknevelőkre az együttgondolkodás és együttnevelés, a gyermekek egyéniségének tiszteletben tartása, a bölcsődei nevelés-gondozás alapelveinek maximális betartása. Belső igényből fakadó minőségi munkára törekszünk. Nevelőmunkánkban legfontosabb a játék, a játékos légkör biztosítása. Jellemző a szülők iránti tisztelet és megbecsülés. Évek óta jelen van intézményünkben a szakemberek továbbtanulás iránti igénye, amihez széles körű támogatást biztosítunk. A kisgyermeknevelői BA szakot a városunkban működő Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán van lehetőség megszerezni. Bölcsődénk gyakorló helyet is biztosít ennek a képzési formának, folyamatosan fogadjuk a hallgatókat.

Élelmezésvezető:
Összeállítja az alkalmazottak étrendjét. A gyermekek részére a tápanyagszükségletnek megfelelően a bölcsőde vezetője és a megbízott dietetikus együttműködésével készíti el az étrendet. Elvégzi a gyermekek számára felhasznált élelem biológiai érték- és tápanyagszámításait. Felelős az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályok betartásáért. Végzi az élelmezés nyersanyagszükségletének megtervezését, beszerzését, könyvelését adott szállítási napokon gondoskodik az áru átvételéről, (különös figyelemmel a szavatossági időre, mennyiségre, minőségre), gondoskodik az élelmiszerek szakszerű tárolásáról. Feladata az ételek korszerű elkészítésének, adagolásának, szállításának megszervezése, irányítása és ellenőrzése.

Bölcsődei dajka:
Segíti a kisgyermeknevelők nevelési-gondozási tevékenységét, valamint a bölcsőde takarítási és higiénés feladatait végzi.