Térítési díjak fizetése

Térítési díjfizetés

A szülőknek bölcsődében igénybevett szolgáltatásért személyi térítési díjat kell fizetniük. A térítési díj befizetése az igénybevétel hónapjának első felében, a falitáblán kihirdetett időpontokban, az intézményben történik készpénzes formában. Hiányzás esetén, telefonon vagy személyesen, déli 12.00 óráig beérkező bejelentés alapján lehet lemondani a következő napi étkezést és jelezni kell az újbóli igénybevétel időpontját is. A lemondott étkezési napok díját a következő havi befizetésnél tudjuk jóváírni. A személyi térítési díj áll az étkezési térítési díjból és a gondozási díjból.

Gondozási díj

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2013. (XII.20.) Önk. rendelete a gyermekvédelemi ellátások helyi szabályairól, rendeletében meghatározottak alapján a bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 300.- Ft/fő/nap.

A gondozási díjat az intézmény nyitvatartási napjai számához igazodva a gyermek hiányzása esetén is ki kell fizetni.

A gondozási díjat az étkezési díj befizetésével egy időben, előre kell kifizetni.

A gyermekvédelmi törvény alapján a gondozási díj fizetése alól mentességet élveznek az alábbi gyermekek:

A gondozási díjfizetés alóli mentességhez be kell nyújtani az alábbi bizonyító erejű dokumentumokat:

Étkezési térítési díj

Étkezésért az igénybevétel napjaira kell fizetni, hiányzás esetén nem.
Étkezési díj: bruttó 476 forint/nap.

Normatív kedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a gyermekétkeztetés során normatív kedvezményként ingyenes étkezést kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után, ha

A felvételi eljárás során a bölcsődékben kapott "Nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén" címet viselő dokumentumot kell kitölteni a szülőknek a kedvezmény érvényesítéséhez, melynek kitöltését útmutató segíti. Az étkezési kedvezmény érvényesítéséhez e nyilatkozaton kívül semmilyen egyéb igazoló dokumentumot nem kell a szülőknek benyújtania.

(Lásd: Letölthető dokumentumok)