Hírek

Bölcsődei felvétel 2010

Felvétel feltételei részletesen

BÖLCSŐDEI INFORMÁCIÓK 2009. november 01-től változott a bölcsődei felvételt szabályozó rendelet, 42/2009(X.29.) önk. r. 17. §. értelmében a bölcsődei felvételre évente két alkalommal kerül sor, május és október hónapban. 2010-ben május 25 – 31. között várjuk a felvételi kérelmeket és a szükséges igazolásokat. A szülőnek/törvényes képviselőnek a gyermek bölcsődei felvételi kérelméhez csatolnia kell: - születési anyakönyvi kivonat és a gyermek lakcímkártyájának másolatát, - munkaviszonyban álló szülő/törvényes képviselő esetén a munkáltatói igazolást vagy a munkaügyi központ igazolását a munkaerő-piaci képzésben való részvételről - a szülő/törvényes képviselő betegsége esetén a szakorvos által kiállított igazolást, - a szülő/törvényes képviselő hallgatói jogviszonya esetén a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást, - egyedülálló, illetve 3 vagy több gyermekes szülő/törvényes képviselő esetén a Magyar Államkincstár által folyósított családi pótlékról szóló igazolást, - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a jogosultságot igazoló határozatot, - védelembe vett gyermek esetén a védelembe vételről szóló határozatot, - gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálat javaslatát. A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, aki a döntésről a beiratkozást követő 22 munkanapon belül határozatban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. Az intézményvezető döntése ellen az értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül jogorvoslatnak van helye, melyet a város polgármesterének címezve a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani. A bölcsődei felvételt elutasító I. fokú döntés ellen benyújtott jogorvoslatról a fenntartó képviseletében eljáró polgármester 22 munkanapon belül határozattal dönt. A felvétel iránt érdeklődni lehet személyesen, vagy telefonon a bölcsődében!

2010-05-17

« vissza az előző oldalra

© 2007-2019 Városi Bölcsőde, Hajdúböszörmény.