Házirend

A Házirend kiterjed a Városi Bölcsődébe felvett gyermekekre, a gyermekek szüleire és hozzátartozóikra. A Házirend sorozatos megszegése a gyermek ellátásának megszüntetését vonhatja maga után! Az Érdekképviseleti Fórum választmánya a bölcsődei Házirendet megtárgyalta és jóváhagyásra alkalmasnak találta.

Városi Bölcsőde házirend